header

Сърфаниос Премиум

 

Препарат без алдехиди за почистване и дезинфекция на повърхности и медицинско оборудване.

 

Разфасовка:

5 л. туба; 4 туби/кашон + 1 дозираща помпа 20 мл.

1 л. пластм. бутилка с дозатор; 12 бутилки/кашон

Аниоспрей Куик

 

Препарат за бърза дезинфекция на предварително почистени и устойчиви на алкохол медицинско оборудване и апаратура.

 

Разфасовка:

1 л. пластм. бутилка; 12 бутилки/кашон + 4 спрей дозатора

5 л. туба; 4 туби/кашон

Сърфа'Сейф SH

 

Пяна за почистване и дезинфекция на повърхности и медицинско оборудване, включително и инкубатори за новородени.

 

Разфасовка:

Пластм. бутилка от 750 мл. с диспенсер за пяна; 12 бутилки/кашон