header

Инфузионни системи и кръвопреливни системи


Размери и опаковка:

Инфузионни системи, 25 бр./плик.; 400 бр./каш.

Инфузионни системи пластм. игла, 25 бр./плик.; 400 бр./каш.

Кръвопреливни системи пластм. игла, 25 бр./плик.; 400 бр./каш.

Интравенозни канюли (абокати)

 

Размери и опаковка:

№ 14, 16,  18,  20,  22,  24 - 100 бр./кут.; 1000 бр./каш

Лепенки за фиксиране на интравенозни канюли (абокати)

 

Размери и опаковка:

Лепенки за абокат НТТ, 100 бр./кут.; 2000 бр./каш.

Лепенки за абокат, водоустойчиви, 100 бр./кут.; 2000 бр./каш.

Трипътни кранчета

 

Опаковка: 50 бр./кут.; 1000 бр./каш.

Катетри

 

 Катетри двупътни, фолиеви, с балон

Размери и опаковка:

№12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 - 10 бр./кут.; 500 бр./каш

 

 

Катетри трипътни, фолиеви, с балон

Размери и опаковка:

№18, 20, 22, 24 - 10 бр./кут.; 500 бр./каш

 

 

"Нелатон" катетър

Размери и опаковка:

F 6 - 70 бр./кут.; 840 бр./каш.

F 8 - 70 бр./кут.; 840 бр./каш.

F 10 - 60 бр./кут.; 720 бр./каш.

F 12 - 60 бр./кут.; 720 бр./каш.

F 14 - 60 бр./кут.; 720 бр./каш.

F 16 - 50 бр./кут.; 600 бр./каш.

F 18 - 50 бр./кут.; 600 бр./каш.

F 20 - 50 бр./кут.; 600 бр./каш.

F 22 - 50 бр./кут.; 600 бр./каш.

F 24 - 50 бр./кут.; 600 бр./каш.

Ендотрахеални (интубационни) тръби с балон

 

Размери и опаковка:

№ 3,0;  3,5;  4,0;  4,5;  5,0;  5,5;  6,0;  6,5;  7,0;  7,5;  8,0;  8,5

10 бр./кут.; 100 бр./каш.

Спинални игли

 

Размер и опаковка: G 22 - 50 бр./кут.

Уринаторни торби

 

Размери и опаковка:

Уринаторни торби 90 см нестилни, 250 бр./оп.

Уринаторни торби 150 см нестилни, 250 бр./оп.

Уринаторни торби 150 см стерилни, 250 бр./оп.