header

Марлени компреси - 8, 12 И 16 дипли, с и без РКН

 

Размери и опаковка:

Компреси 5 см/5 см, 8 д, 100 бр./оп., 50 оп./каш.

Компреси 7.5 см/7.5 см, 8 д, 100 бр./оп., 50 оп./каш.

Компреси 10 см/10 см, 8 д, 100 бр./оп., 50 оп./каш.

Компреси 5 см/5 см, 12 д, 100 бр./оп., 50 оп./каш.

Компреси 7.5 см/7.5 см, 12 д, 100 бр./оп., 50 оп./каш.

Компреси 10 см/10 см, 12д, 100 бр./оп., 50 оп./каш.

Компр. 5 см/5 см, 12 д с РКН, 100 бр./оп., 50 оп./кашон

Компр. 7.5 см/7.5 см, 12 д с РКН, 100 бр./оп., 50 оп./кашон

Компр. 10 см/10 см, 12 д с РКН, 100 бр./оп., 50 оп./кашон

Компреси 5 см/5 см, 16 д, 100 бр./оп., 50 оп./кашон

Компреси 7.5 см/7.5 см, 16 д, 100 бр./оп., 50 оп./кашон

Компреси 10 см/10 см, 16 д, 100 бр./оп., 50 оп./кашон

Компреси 5 см/5 см, 16 д с РКН, 100 бр./оп., 50 оп./кашон

Компреси 7.5 см/7.5 см, 16 д с РКН, 100 бр./оп., 50 оп./кашон

Компреси 10 см/10 см, 16 д с РКН, 100 бр./оп., 50 оп./кашон

Марлени бинтове

 

Размери и опаковка:

Бинт 5 см/5 м, 12 бр./оп., 1200 бр./кашон

Бинт 5 см/10 м, 12 бр./оп., 1200 бр./кашон

Бинт 8 см/5 м, 12 бр./оп., 1200 бр./кашон

Бинт 8 см/10 м, 12 бр./оп., 600 бр./кашон

Бинт 10 см/5 м, 12 бр./оп., 1200 бр./кашон

Бинт 10 см/10 м, 12 бр./оп., 600 бр./кашон

Бинт 14 см/7 м, 12 бр./оп., 480 бр./кашон

Бинт 16 см/10 м, 12 бр./оп., 1200 бр./кашон

Гипсови бинтове

 

 

Размери и опаковка:

10 см. x 2.7 м. - 12 бр./плик, 120 бр./кашон

15 см. x 2.7 м. - 12 бр./плик, 120 бр./кашон

20 см. x 2.7 м. - 6 бр./плик, 60 бр./кашон

Медицинска марля на топ и пакети


Размери и опаковка:

Марля на топ 100 см. х 200 м. - 1 топ в плик, 10 топа в бала

Марля на топ  26 гр/м²

Марля пак. 100/100 см

Марля пак. 100/500 см

Лапаротомични компреси тип "Микулич", с и без РКН


Размери и опаковка:

Микулич 45 см/45 см 4 д - 100 бр./плик; 1000 бр./каш.

Микулич 45 см/45 см 4 д с РКН - 100 бр./плик; 1000 бр./каш.

Микулич 45 см/45 см 6 д - 100 бр./плик; 1000 бр./каш.

Микулич 45 см/45 см 6 д с РКН - 100 бр./плик; 1000 бр./каш.

Микулич 45 см/45 см 8 д - 100 бр./плик; 1000 бр./каш.

Микулич 45 см/45 см 8 д с РКН - 100 бр./плик; 1000 бр./каш.

Микулич 40 см/45 см 4 д - 100 бр./плик; 1000 бр./каш.

Микулич 40 см/45 см 4 д с РКН - 100 бр./плик; 1000 бр./каш.

Микулич 50 см/50 см 4 д - 50 бр./плик; 800 бр./каш.

Марлени ленти

 

Размери и опаковка:

Ленти 5/100 см 4 д

Ленти 8/90 см 4 д с чип

Ленти 8/80 см 8 д с РКН

Пластири


ПЛАСТИР С ЦИНКОВ ОКСИД (САНПЛАСТ)

Размери и опаковка:

5 см/5 м - 6 бр./кут.; 180 бр./каш.

2.5 см/5 м - 12 бр./кут.; 360 бр./каш.

1.25 см/5 м - 12 бр./кут.; 480 бр./каш.

 

ПЛАСТИР ЗА РАНИ (ЦИТОПЛАСТ)

Размери и опаковка:

100 см/6 см; 100 бр./каш.

 

ХИПОАЛЕРГИЧЕН ПЛАСТИР НА КОПРИНЕНА ОСНОВА

Размери и опаковка:

5 см/5 м - 6 бр./кут.; 180 бр./каш.

 

УНИФИКС - ХИПОАЛЕРГИЧНА САМОЗАЛЕПВАЩА СЕ ЛЕНТА, HTT

Размери и опаковка:

5 см/10 м - 1 бр./кут.; 160 бр./каш.

10 см/10 м - 1 бр./кут.; 80 бр./каш.